Lundsanger, Vesterled Blåvandshuk - 11 .juni 2006
Notesbog Blåvandshuk Fotos Vejr og vind Sidste nyt Martin om siden

Drosselrørsanger 2k+ RI, Blåvand Fuglestation, 20. maj 2007
Ringmærkning


"Det du ser efter, er det du får
øje på..."Artsliste
Arts-
gennemgang

Fugle
dag for dag

Forårs-
ankomster

Største forekomster
Ringmærkning
Antal
ringmærkede fugle

Observatører og ringmærkere
Initialer
og navne

Beretninger
og
røverhistorier

Sidst revideret 11. juni 2013

Forårsankomster for udvalgte arter
Blåvandshuk 1984-2013


Links:

Oversigten med forårsankomsterne for udvalgte arter 1984-2013
Kildemateriale - angivet under artsgennemgangen


Baggrund og valg af arter:


Mangen en ornitolog går foråret i møde med stor glæde og spænding. Hvornår høres den første Gransanger synge, hvornår dukker Gærdesangeren op osv. Mange arter ankommer til Danmark på næsten samme dato år efter år - der er dog en naturlig variation, idet vejret har stor indflydelse for trækfuglenes muligheder for netop at trække mod ynglepladserne.

De arter der er udvalgt til denne oversigt, er arter der forekommer regelmæssigt ved Blåvandshuk om foråret, og hvor det således giver mening at studere ankomstdatoerne år for år.


Geografisk afgrænsning:


Geografisk er det valgt at afgrænse Blåvandshuk til at være området til og med Vestskoven og til og med den nordlige del af mosen.


Kilde og metode:


Udgangspunktet er den oversigt over forårsankomster 1984-1999 som er angivet i rapporten 1993-1999 (Kjær, 2001). Per Kjær har således givet tilladelse til, at jeg må anvende denne oversigt. For år 2000 er rapporten fra selvsamme år (Hansen, 2001) stort set eneste kilde og i perioden 2001-2012- er DOFbasen hovedkilde, suppleret med oplysninger fra webdagbøgerne 2001-2009 på Blåvand Fuglestations forhenværende og nuværende hjemmeside. Læs mere om kildematerialets kvalitet på siden: Artsgennemgang


Præsentation af oversigten:


Oversigten er udarbejdet i Microsoft Excel, da det er den klart bedste måde at gøre det på. Det har dog den ulempe at det kræves at Microsoft Excel er installeret på den computer du anvender, for at du kan se oversigten.


Opbygning af oversigten:


For hver art angives for hvert enkelt år 1984-2013:
  • Ankomstdato
  • Dato for tidligste og seneste ankomst
  • Middeldato
  • 3 seneste "afrejsedatoer", dvs. 3 seneste datoer hvor arten er registreret

Middeldato:


Middeldato er angivet med perioder, så der er mulighed for at se såvel hele perioden samlet, samt at sammeligne tal for denne med de 2 øvrige årsintervaller:
  • 1984-2012
  • 1984-1999
  • 2000-2013
Der er enkelte af de tidligste observationer der ikke vurderes at være egentlig ankomst. Disse datoer er ikke angivet i skemaet, men er angivet som en kommentar til den givne art i det pågældende år. Datoen indgår således ikke i beregningerne af middeldato samt tidligste og seneste ankomst. Når der er en kommentar, er denne angivet med rød trekant i øverst højre hjørne af feltet. Kommentaren vises først når markøren holdes over feltet.


Mail til Martin hvis du har tilføjelser...:


Såfremt du har tilføjelser, rettelser etc. hører jeg meget gerne fra dig, da målet er, at oversigten bliver så korrekt og fyldestgørende som muligt. Har forslag til yderligere arter til oversigten, så hører jeg meget gerne fra dig.
mail til Martin
Til toppen af siden
Solopgang på Blåvand Fyr, 27. maj 2006

Fænologi:
Årets 1. obs i DK
Fænologiliste
Artsgruppe - 1. obs

copyright © Martin Søgaard Nielsen
udarbejdet d. 12. marts 2010
Opdateret d. 11.6.2013