Lundsanger, Vesterled Blåvandshuk - 11 .juni 2006
Notesbog Blåvandshuk Fotos Vejr og vind Sidste nyt Martin om siden


Om siden
Sitemap
Fra ide til virkelighed
Visioner
og
status
for
hjemmesiden

Sidst revideret 19. marts 2008

Beskrivelse af indholdet
på hovedsiderne og deres undersider

Notesbog Blåvandshuk Fotos Vejr og vind Sidste Nyt Martin Om Siden

I nedenstående kan du læse om indholdet på de 7 hovedsider samt deres respektive undersider. Disse er markeret med fed skrift.

En hierakisk liste over alle siderne på denne hjemmeside er at finde på hjemmesidens sitemap.

Beskrivelse af hjemmesidens generelle struktur og opbygning findes på: Om siden.Notesbog = startside:
 • Notesbog er sat som startsiden, hvor indholdet er notesbogen for det aktuelle år. I notesbogen skriver jeg løbende beretninger og beskrivelser af mine oplevelser med især fugle gennem året.
 • Jeg er vild med havfugletræk, og skriver gerne om de gode havfugledage og vindforholdene på disse dage.
 • Ligeledes er jeg vild med Blåvandshuk, hvor jeg løbende skriver om interessante observationer fra dette område.
 • I det omfang jeg selv får taget billeder krydrer jeg med tilhørende billder. Jeg henviser ofte til andres billeder og sætter relevante links ind.
 • Der er links til de 2 nyeste fotoserier.
 • Jeg har placeret et par af mine yndlingscitater i venstre kolonne.
 • Der er link til diverse sider om fuglestof jeg synes er interessant og spændende.
 • Højre kolonne har links til eksterne sider indenfor kategorierne: Vejr, Danmark, Blåvandshuk, observationer, Udland, Feltbestemmelse, fuglestemmer, butikker og foto.
 • Sidst revideret 18. marts 2008

Blåvandshuk:
 • Blåvandshuk - min yndlingslokalitet: Et billede af udsigten fra Blåvand Fuglestation. I højre kolonne er der links til forskellige sider om vejret, fuglene og andet fra Blåvandshuk.
 • Ringmærkning: Et billede af HKn der piller en spurvehøg ud af nettet. I højre kolonne er der links til relevanter sider omhandlende ringmærkning.
 • Fugle dag for dag: Oversigt over kalenderåret, og hvad der er set på hukket dag for dag. I højre kolonne er der links til sider med forskellige observationer fra Blåvandshuk.
 • Største forekomster: For udvalgte arter er der lavet en oversigt over de største forekomster, såvel trækkende som rastende ved Blåvandshuk.
 • Observatører og ringmærkere: Oversigt over hvem der har været observatører og ringmærkere gennem tiden på Blåvand Fuglestation.
 • Antal ringmærkede fugle: Oversigt over antal ringmærkede fugle på Blåvand Fuglestation.
 • Sidst revideret 18. marts 2008

Fotos:
 • Oversigt over mine fuglebilleder i taksonomisk orden.
 • I venstre kolonne findes en liste over de seneste billeder, hvor du kan se hvornår de er lagt ind i galleriet.
 • Links til andre gallerier med fuglefotos.
 • Links til hjemmesider om feltbestemmelse, artikler om feltbestemmelse samt fotos hvor feltbestemmelse diskuteres.

Bemærk eventuel alternativ tekst = den tekst der fremkommer når cursoren holdes henover billedet: Alle billeder har i såvel oversigten, som i hver enkelt billedoversigt haft alternativ tekst i form af; art, lokalitet og dato. Da disse fakta kan læses andre steder på siderne, vil der fra og med 18. marts 2008 og fremefter kun være alternativ tekst hvis der er noget ved et billede som er særligt... det være sig et kendetegn, en sjov detalje etc.

Sidst revideret 18. marts 2008


Vejr og vind:
 • Vejr og vind: Kort beskrivelse af min interesse for vejr og vind. Links til vejrudsigter, vindprognoser, vejrstationer, vindkort, højvande m.m.
 • Vejret 2007:Beskrivelse af helt specielle vejrfænomener og oplevelser i løbet af året.
 • Fotos af naturen - vejr og vind: Enkelte fotos.
 • Sidst revideret 18. marts 2008

Sidste nyt:
 • Sidste nyt: Oversigt over det sidste nye på hjemmesiden. Hver gang jeg tilføjer beskrivelser, billeder, links etc. skrives det på denne side, så der er mulighed for at finde ud af, hvad der er nyt siden sidste besøg. Links til visioner og status for hjemmesiden.
 • Sidst revideret 18. marts 2008

Martin:
 • Martin Søgaard Nielsen - MSN: Beskrivelse af hvem jeg er, min fugleinteresse samt min fotografering. Link til artikel om ornitologi og twitching.
 • Martins fotoudstyr: Fotos og beskrivelse af mit kameraudstyr samt link til fotohjemmesider.
 • Martins billedbehandling: Beskrivelse af hvordan jeg billedbehandler mine fotos. Link til sider om billedbehandling.
 • Fotografering af håndholdte fugle: Beskrivelser og tips til fotografering af håndholdte fugle.
 • Martins yndlingscitater: Jeg har samlet mine yndlingscitater på denne side.
 • Martins DK arter: Links til min DK artsliste, såvel taksonomisk som kronologisk. Min Tip 13 tipskupon.
 • Martins DK arter: Links til min DK artsliste, såvel taksonomisk som kronologisk. Min Tip 13 tipskupon.
 • Martins matrikelarter: Links til min matrikelartsliste, såvel taksonomisk som kronologisk. Kort beskrivelse af matriklen. Google Map billede af matriklen.
 • Martins ædelarter: Links til min ædelartsliste, såvel taksonomisk som kronologisk. Beskrivelse af min historie med ædelarter. Beskrivelse af arter jeg gerne vil finde selv.
 • Sidst revideret 18. marts 2008

Om siden = denne side!:
 • Om siden: Beskrivelse af formål, opbygning, logobillede samt strukturen af hjemmesiden. Beskrivelse af indholdet på de 7 hovedsider og de respektive undersider.
 • Fra ide til virkelighed: Beskrivelse af hvordan jeg fik ideen til hjemmesiden og hvordan ideen så blev realiseret med en hel del frustrationer og glæder undervejs.
 • Visioner og status for hjemmesiden: Mine visioner for og ideer til hjemmesiden generelt samt mere specifikt for de 7 hovedsider og de respektive undersider.
 • Sidst revideret 18. marts 2008

til top
Martin Søgaard Nielsen

Har du ros, ris, tips eller forslag til hjemmesiden så send endelig en

mail til Martin


copyright © Martin Søgaard Nielsen
Opstartet d. 13. marts 2007
Opdateret d. 19.3.2008